LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Sale zastępcze w dniu 10.05( czwartek)

za salę Aula- A6
za salę A11- A15
za salę A12-A7
za salę A13- A10b
09.05.2018-16.05.2018