LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Logowanie do e-dziennika

Rodzice i uczniowie, którzy podali adresy e-mail w systemie rekrutacji mogą już zakładać konta.
Osoby, które nie mają dostępu powinny przekazać adres email do wychowawcy lub do sekretariatu szkoły.
08.09.2017-15.09.2019