LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Zmiana planu zajęć od 15 I 2018

Został opublikowany nowy plan zajęć obowiązujący od poniedziałku 15. stycznia. Proszę pobrać nowy harmonogram dyżurów.
09.11.2016-14.01.2018